Tjänster

Privat konsultation 

i personligt möte eller på distans.
Samtalet leder in i mina världar.
Vanligtvis ingår det karmarelease (dvs läkning av gamla spår i energifälten som påverkar negativt), rening av fält och chakran.

Jag agerar i energierna medan samtalet pågår och vi leds in i olika skeenden. Min läkande trumma kommer för det mesta också till tals.
Vanligtvis får du självhjälpstips med dig på vägen.                         

Energiutjämning per timme:                                                                                     850:- kr

 

Förbättring av hemmiljön

I närområdet kan jag göra hembesök. För längre resor gäller andra villkor.

Om du har hört talas om feng shui så har du en ungefärlig uppfattning om hur jag arbetar med din hemmiljö. Jag känner in i energiflöden i hemmet och ger dig tips för eventuella förändringar som kan lyfta välbefinnandet.

Vidare kan jag hjälper dig ifall du upplever att du har energier i din bostad / trädgård som du inte trivs med. Jag kan rena bostaden på energiplan.                               

Energiutjämning per timme (inkl. resa inom 5 mils radie):                                950:- kr

 

Delbetalning är möjligt. Alla priser är inklusive moms.

Har du en diagnos eller är i behandling hos en psykolog eller läkare så gäller det att du informerar mig om detta redan vid bokningen.

Solhjulet följer patientsäkerhetslagen

Utdrag ur patientsäkerhetslagen:

5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder

1 § Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:
1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,
2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,
5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling,
6. undersöka eller behandla barn under åtta år