Om

Solhjulet

Ellen Sjödin är pedagog och har speciella förmågor som hon kan hjälpa människor med i sin vardag och i olika livssituationer. Hon har en lång erfarenhet av både utbildning och rådgivning.
Solhjulet startade första gången 2008. Mellan 2006 och 2008 agerade Ellen ideellt.

Hon hjälper genom sina förmågor

att välja väg i livet utan att påverka dina val

att läka trauman och förstår dina erfarenheter

att förstå och läka dina relationer

att se sammanhangen och de stora dragen i ditt liv

att se orsaker till dina erfarenheter

att rena dina energifält och chakran

att rena din bostad och din trädgård från främmande belastande energier

att ordna och styra energiflöden i din bostad och din trädgård för att öka välbefinnandet

att ge dig större insikter om människan och din egen roll i detta liv

att hitta verktyg och knep till självhjälp

 

Ellen tar gärna emot dig i sin lokal resp. kommer hem till dig om det är möjligt och behövs. Tidsbokningen sker över telefon, Facebook eller under fliken Kontakt

Solhjulet Ellen Sjödin erbjuder även utbildningar. 

Du är välkommen att kontakta Ellen för frågor och intresseanmälningar.