Evenemang

EN   KVÄLL   MED   SCHAMANSKA  RESOR

Välkommen till en kväll med Ellen Sjödin och Solhjulet

den 25 augusti kl. 19 till 21

Beroende på deltagarnas önskemål gör vi trumresor, kanotresor eller andra resor in i de schamanska världarna.

En kväll som följer helt gruppens behov. Vi kommer vara högst 4 deltagare.

Vilka frågor bär du med dig? Vad är det du behöver läka i dig?
Ta med dina tankar och funderingar och ge dig in i en speciell upplevelse

Energiutjämning för kvällen är 400:- kr

Beloppet betalas i förväg
Swish till 073-6238377

Anmälan till 073-6238377
eller nyasolhjulet@gmail.com